DESS Tehnologije®
Select Grip®

Select grip tehnologija je dostupna na svim našim abutmentima, Titanskim i Aurum bazama.

Povećava retenciju protetskog rada do 500%.

Scan abutmenti

DESS scan abutmenti su dizajnirani tako da minimaliziraju izobličenje skeniranja, a kvaliteta i preciznost su dovedeni do maksimuma.

Prateća DESS Digital Library je dostupna korisnicima 3 Shape, Exocad i Dental Wings sistema za slobodno i besplatno preuzimanje sa naših stranica.

DESS Scan Abutmenti su dostupni za:

  • Lab desk top skenere
  • Za intraoralno skeniranje u ordinaciji
  • Na samoj Ti bazi

INTRAORALNI TITANIUM SCAN MARKERI

Naši intraoralni scan abutmenti su napravljeni od Titana pete klase (Titan V ELI) za intraoralno skeniranje u ordinaciji 

Jedan od benefita je da su intraoralni abutmenti jasno i čisto vidljivi na x-ray snimci.

AURUM TITANSKE BAZE

Najvažniji benefit Aurum angulirane Ti baze je angulacija do 25° osi ulaska šrafcigera od strane stomatologa ka finalnom zašarafljivanju protetske nadogradnje.

Specijalno dizajniran Torx šarafciger kao i glava šarafa dozvoljavaju to odstupanje od osi – 25°.

Površina na samoj bazi spremna za cementiranje budućeg protetskog rada je na svakoj Aurum bazi 33 mm2.

I, bitno otvor angulacije na samoj Aurum Ti bazi dozvoljava poziciju ulaska od 360°.